Vedení oddílu

Vůdkyně oddílu

Lenti – Ludmila Švédová

Jsem studentka Pedagogické fakulty s touhou jednou stát u tabule před žáky prvního stupně. Skauting je pro mě možnost ukojit tu druhou touhu – dělat svět lepším. A začít třeba od sebe a vlastního rozvoje.

Moc si přeji, aby takovou touhu měly i další členky šestadvacítky. Bylo by príma, kdyby byl náš oddíl zdrojem opravdových, zodpovědných a otevřených lidí.

Lenti

Zástupkyně vůdkyně

Štěpánka Cvrkalová
Začínám studovat na VUT chemii, ale velkou část mého života naplňuje skauting. Jsem skautkou už od svých 6 let a za tu dobu jsem se toho opravdu hodně naučila a vím, že se ještě hodně naučím.

Je to pro mě také velká radost a zdroj inspirace. Jsem ráda, že v našem oddíle mohu být obklopena tolika úžasnými kamarádkami, mladšími i staršími, a podnikat s nimi stále nová a nová dobrodružství.

Štěpi

Rejnie – Anna Burianová
Jsem studentkou střední zdravotnické školy a ráda bych se tomuto zaměření věnovala i nadále. Skauting je pro mě velká životní cesta. Velmi mě naplňuje a učí mne novým věcem.

Náš oddíl pro mě hodně znamená, proto bych mu chtěla dát to nejlepší ze sebe.

Bára Valešová
Studuji na Biskupském gymnáziu. Čas strávený ve skautu je pro mne nepromrhaným. Je to čas, který netrávím sezením v lavici nebo za počítačem, ale realizací svých nápadů, prací s dětmi, učením se a poznáváním nového, překonáváním sebe sama a v neposlední řadě setkáváním se s novými lidmi.

S naším oddílem bych chtěla zkoušet nové věci, přicházet s novými nápady, hledat nová řešení a překonávat výzvy.

Bára

Oddílová rádkyně

Anežka Cihlářová
V současné době studuji na Biskupském gymnáziu a v budoucnu bych se chtěla věnovat práci s dětmi. Skaut pro mě znamená rodinu, mohu tady být sama sebou a také se rozvíjet všemi směry.

Našemu oddílu chci dát kousek ze sebe a posunout ho zase o kousek dál.

Anežka